Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Stressmeting Heart Rate Variability

Eerder hebben wij de tweede onderzoeksfase van het project Know Yourself bekend kunnen maken. Een project waarbij we onder de noemer technologie voor inclusie een ondersteunende methode hebben ontwikkeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen. Na veel onderzoek zijn we uitgekomen op het meten van de Heart Rate Variability (HRV). De HRV is een betrouwbare manier om stress te meten, blijkt uit veelvoudig onderzoek. Een hogere HRV betekent, kort door de bocht, dat er minder stress is en een lagere HRV betekent juist dat er meer stress is.

Individuele baseline

Een groot verschil tussen de ontwikkelde methode van Carapax IT en bekende andere hartslag- en stressmetingen via verschillende devices is de vergelijking van de data met een individuele baseline. In het geval van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, gaat het in een (groot) deel van deze gevallen ook om mensen die door een stoornis of problematiek sneller overprikkeld en gestresst zijn. Wat we dan juist willen weten is wanneer er meer stress is dan normaal voor deze persoon en niet vergeleken met de algehele populatie. De baseline van een individu kan eventueel zelfs (tijdelijk) verschuiven door bepaalde logische en natuurlijke reacties, bijvoorbeeld een griepje.

Wat is stress

Want welke stress meten we dan precies? De HRV meet elke soort stress. Stress is een fysiologische reactie op een externe prikkel ofwel stressor en deze kan zowel positief als negatief zijn. Wat daarmee bedoeld wordt is vooral de subjectieve ervaring van stress en de mogelijkheid van tijdig herstel door het lichaam. Voorbeelden van bekende stressoren zijn bijvoorbeeld pijn, moeheid, angst, werkdruk, sociale angst of -druk, geluid, temperatuur maar ook medicatie, koffie, nicotine, sport, zwangerschap. Daarnaast heb je ook stressoren zoals opgewektheid, blijheid, uitkijken naar een vakantie, verliefdheid, de sauna, welke de spanning omvat die een fijne gebeurtenis oproept.

De HRV maakt geen onderscheid tussen positieve en negatieve stressoren. Het is daarom van belang om én een goed coachingstraject naast de metingen te doen én de data regelmatig te evalueren aan de hand van de opmerkingen of bijzonderheden die genoteerd zijn. Zo kan een individu meer inzicht krijgen in verschillende factoren van de relatie tussen de gemeten stressreactie en de ervaren stress. Vaak komt de bewuste ervaring van stress later dan de echte fysiologische stressreactie, waardoor deze metingen handig zijn om de stressreactie eerder vast te stellen dan wanneer je wacht op de bewuste ervaring ervan. En daarmee pieken in stress of langdurige stress tijdig te constateren en op tijd te interveniëren om uitval en ziekte te verminderen of zelfs te voorkomen.

Mocht je geïnteresseerd zijn in het onderwerp technologie voor inclusie, vragen, ideeën, toepassingen of opmerkingen hebben over het project Know Yourself of eens van gedachten willen wisselen, neem dan graag contact op met info@carapaxit.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *