Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Arbeidstalenten en de banenafspraak

Arbeidsbeperkt zijn houdt kort gezegd in dat je zonder ondersteuning niet (volledig) kan participeren op de arbeidsmarkt. Dat betekent ook dat een arbeidsbeperkte met de juiste ondersteuning wèl kan werken. Op 1 januari 2015 heeft de participatiewet de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong regeling vervangen. De overheid wil hiermee de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking stimuleren. Naast deze wet is er ook een banenafspraak gemaakt om tussen 2014 en 2026 zo’n 125.000 extra banen te creëren voor arbeidsbeperkten waar van zowel de markt als de overheid een bijdrage wordt verwacht. Concreet houdt dit in dat werkgevers een bepaald percentage banen ingevuld moeten hebben door arbeid beperkten.

Hoe kunt u bijdragen

Hoe kan je als bedrijf nou bijdragen aan de arbeidsparticipatie? Er wordt steeds meer nagedacht over hoe er meer arbeidsbeperkten toch kunnen participeren in de arbeidsmarkt. Soms betreft dit enkel fysieke aanpassingen bij een fysieke beperking, denk bijvoorbeeld aan rolstoelvriendelijke ingangen en ruimtes en automatische deuren maar ook aan robotica en exoskeletten. Bij een psychosociale beperking zijn de aanpassingen vaak nog beperkt. Niet alleen ondersteuning om aan het werk te komen maar ook om aan het werk te blijven, is hierbij belangrijk. Soms lijkt het misschien een ontzettend grote investering om bij te dragen aan de arbeidsparticipatie en is het waarom ook niet zo eenduidig.

Carapax IT inzetten

Wat interessant is om naar te kijken is een achterliggende gedachte om arbeid beperkten meer te laten participeren in de arbeidsmarkt. Want wat er in deze groep mensen net zoveel te vinden is, is talent, kennis en ervaring. In verschillende sectoren ontstaan langzamerhand tekorten in personeel, bijvoorbeeld in de ICT. Carapax IT werkt met mensen met een psychosociale beperking, namelijk een autisme spectrum stoornis. Naast die gemeenschappelijke deler, zijn ze echter ook allemaal hoogopgeleid en hebben ze veel talent in hun specifieke vakgebied. Met een aangepaste werkplek, individuele coaching en een aangepast werkproces kunnen zij net zoveel bijdragen als ieder ander zou kunnen. Vaak is zo’n extra investering niet direct mogelijk binnen commerciële bedrijven. Echter kan de extra ondersteuning die binnen Carapax IT gegeven wordt ook extern ingezet worden. Door (delen van) projecten uit te besteden aan zogenaamde social enterprises kan jij als bedrijf toch bijdragen aan de arbeidsparticipatie van arbeid beperkten. Dat kan zowel op afstand of in-house. Hoe sta jij hier tegenover?