Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Social Return

Carapax IT is een sociale onderneming. Onze missie is een uitstekende IT dienstverlening neer te zetten en daarmee zoveel mogelijk goed opgeleide mensen met autisme duurzaam aan het werk helpen en houden.

Onze opdrachtgevers ontvangen IT oplossingen van hoge kwaliteit, en realiseren hiermee tegelijkertijd maatschappelijke impact. Sociale inkoop realiseert duurzame banen voor een groep voor wie het verkrijgen en behouden van een baan vanwege autisme niet vanzelfsprekend is.

Social return

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, jongeren met een beperking, of mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van extra arbeidsplaatsen, werkervaringsplaatsen, of stageplaatsen.

Vaak wordt social return toegepast in de vorm van een contractbepaling. De inschrijvers verplichten zich dan om een bepaald percentage (5% geldt als streefpercentage) van de loonsom aan te wenden om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Er zijn ook andere mogelijkheden zoals het opnemen van gunningscriteria.

Carapax IT kan social return voor u invullen

Bedrijven hebben vaak moeite met het invullen van social return. Het vinden van de kandidaten met de gewenste achtergrond is moeilijk en het beschikbaar stellen van relevant werk is vaak een grote inspanning. Bovendien ontbreekt vaak de kennis van het begeleiden van arbeidsbeperkten.

Carapax IT kan hierbij helpen. Door ICT sociaal en duurzaam in te kopen bij Carapax IT, voldoen opdrachtgevers aan de social return gunningscriteria bij aanbestedingen van overheden. De volledige inhuurprijs van Carapax IT kan opgevoerd worden voor de social return. Op die manier krijgt u toegang tot hoogwaardig IT werk en voldoet u tegelijkertijd aan social return en de eisen die de participatiewet en de wet banenafspraak stellen.

Onze aanpak

Binnen Carapax IT is het voeren van sociaal beleid een kernactiviteit. Zij werft en selecteert voor de uitvoering van de IT werkzaamheden bewust uitkeringsgerechtigden met (een vorm van) autisme op HBO/WO of PhD niveau uit de volgende doelgroepen:

  • Werkloosheidsuitkering (WW), langer dan 12 maanden werkloos en/of 50 jaar of ouder;
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA), Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
  • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (WAJONG);

Carapax zorgt binnen haar Competence Centers zelf voor een aangepaste werkomgeving met adequate begeleiding. Carapax IT neemt mensen zelf in dienst en voldoet hiermee aan de ‘social return’ criteria zoals deze worden gesteld bij aanbestedingen. Ervaren projectmanagers zonder autisme treden als meewerkend voorman op als draaischijf tussen medewerkers en opdrachtgevers, en zijn het aanspreekpunt van de opdrachtgever.

Volwaardig businesspartner

Carapax IT heeft de kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel staan. We zijn in staat om met onze medewerkers met autisme kwaliteit en productiviteit te leveren die bovengemiddeld zijn. Dit wordt aangetoond met de inmiddels langdurige relaties die opgebouwd zijn met tevreden opdrachtgevers. In de praktijk blijkt dat Carapax prima als verlengstuk van de contracterende partij functioneert.