Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Categorie: Werk & Inclusie

Convenant Fontys ICT weer verlengd

We hebben het convenant met Fontys ICT weer ondertekend. Al 5 jaar is Carapax IT partner van Fontys ICT. Partner in Education oftewel PiE. Al 5 jaar bieden wij regelmatig stage- en afstudeerplaatsen aan Fontys ICT studenten die vanwege hun autisme maar moeilijk een stageplaats kunnen vinden/behouden. Gedreven door onze missie en sociale doelstelling geven…
Lees meer

Gezondheid van de werknemer

Carapax IT houdt zich bezig met het faciliteren van een goede en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Afgelopen jaar is de coaching en de aanpassing aan werk en werkplek uitgebreid met het doen van een stressmeting onder de projectnaam ‘Know Yourself’. Toch merkten wij dat het moeilijk is om grip te houden op de gezondheid…
Lees meer

Waarbij kan je een stressmeting goed inzetten?

Het project Know Yourself waarin een stressmeting gedaan wordt ter ondersteuning van een coachingstraject, is ontstaan vanuit het onderwerp technologie voor inclusie. Hoe kan je met ondersteunende technologie de werkvloer meer inclusief maken? Deze vraag leeft inmiddels al langere tijd onder werkgevers en overheid. Waarbij niet alleen de werkvloer aangesproken wordt, maar ook de samenleving.…
Lees meer

Arbeidstalenten en de banenafspraak

Arbeidsbeperkt zijn houdt kort gezegd in dat je zonder ondersteuning niet (volledig) kan participeren op de arbeidsmarkt. Dat betekent ook dat een arbeidsbeperkte met de juiste ondersteuning wèl kan werken. Op 1 januari 2015 heeft de participatiewet de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong regeling…
Lees meer