Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Know Yourself

Het project Know Yourself wil mensen met ASS die gedetacheerd zijn bij een bedrijf beter coachen. Wanneer het beleven van stress vroeg in kaart wordt gebracht, kan eerder worden ingegrepen en contact worden gelegd.

logo Know Yourself

Bij Carapax IT is s veel kennis en expertise in huis over autisme en stressbeleving. Door middel van de begeleiding door twee interne jobcoaches proberen we een stressarme omgeving te creëren. Daarnaast hebben we excellente medewerkers die Apps kunnen bouwen.

Het eerste idee was om stress meetbaar te maken. Dit is technisch zeer goed mogelijk, maar moet laagdrempelig en makkelijk uitvoerbaar zijn. Het meten van stress is belangrijk, maar de coaching en ondersteuning door een coach blijft essentieel. De stressmetingen kunnen helpen om stressfactoren inzichtelijk te maken. Het optimaliseren van de informatie voor de coach is belangrijk. De coach maakt coachingsdoelen met een medewerker, actiepunten en afspraken. Daarnaast is hij of zij het koppelstuk tussen medewerker en de organisatie waar deze werkzaam is.

Stressmetingen – Theorie

Om een goed inzicht te krijgen in toenemende of afnemende stress is het belangrijk om gedurende langere tijd op vaste tijden en onder dezelfde condities een meting te doen. Factoren als HRV en RMSSD geven, ook vanuit de literatuur, een betrouwbaar inzicht in een stresslevel.

Praktijk

Een meting geeft een resultaat en is op zich betrouwbaar. De interpretatie van een meting minstens zo belangrijk. Als iemand aan het sporten is of snel de trap oploopt, neemt het stresslevel toe. Daarom is het belangrijk om de volgende zaken in de praktijk te controleren en te interpreteren:


• Is de meetapparatuur goed (batterijniveau, sensoren goed aangesloten)?
• Zijn de meetcondities altijd hetzelfde (in rust, liefst begin van de dag)?
• Voegt een opmerking door de deelnemer over de meting informatie toe
(ziekte, slecht geslapen, binnenkort examen)?

Iedere software gaat uit van bepaalde aannames en “normale” populaties. Software voor sporters houdt geen rekening met bijvoorbeeld medicijngebruik en autisme. Ze bekijken alleen de factoren geslacht, leeftijd en gewicht. Een eventuele stressmeting geeft een getal weer, zonder interpretatie. Sommige mobiele apps geven ronduit alarmerende conclusies weer. De gemiddelde gebruiker heeft het idee dat het heel slecht met de gezondheid is gesteld. We kwamen al snel tot de conclusie dat iedereen een eigen basismeting moet
krijgen om een normaal niveau te bepalen, rekening houdend met factoren die niet altijd regulier zijn (slaapstoornissen, medicatie). Iedere ochtend wordt een korte PPG-meting van de HRV gedurende minimaal 2 minuten gedaan onder constante condities. Dit wordt liefst iedere dag volgehouden. Dit levert een “base line” op met een deviatie die een “normale” bandbreedte oplevert. Daarnaast wordt gemeten wat de gemiddelde HRV is van
de afgelopen 7 dagen. Dit geeft aan of het HRV stijgt of daalt binnen de base line. De metingen geven een objectief resultaat. Daarnaast is het belangrijk om de medewerker een eigen ervaring in te laten vullen door middel van vragenlijsten.