Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Participatiewet

De Participatiewet en bedrijven

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Onderdeel van de Participatiewet is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Hiermee wil het kabinet werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In die wet is vastgelegd dat werkgevers tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking, en de overheid 25.000. Mensen met autisme vallen vaak in deze doelgroep.

Volgens de wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen uit de doelgroep in dienst nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Dit wordt jaarlijks gemeten, en als werkgevers hier niet aan voldoen kan een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar worden opgelegd.

Door diensten uit te laten voeren door Carapax IT tellen deze werkzaamheden voor de opdrachtgever volledig mee als invulling van deze verplichting.

De Participatiewet en de Overheid

Sinds de invoering van de Participatiewet vallen mensen met een arbeidsbeperking onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeenten hebben lokaal beleid en processen ontwikkeld om deze doelgroep te begeleiden naar een baan. Carapax IT is de ideale partner om dit beleid vorm te geven, door duurzaam en betaalde banen te creëren voor deze doelgroep. Daarnaast kunnen overheden uiteraard ook zelf sociaal bij Carapax IT inkopen en hiermee invulling geven aan de banenafspraak. Onderstaand document geeft antwoord op veel gestelde vragen over de banenafspraak en quotumregeling.