Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Categorie: IT ontwikkelingen

Verbetering IT-proces voor Terberg

Het bedrijf Terberg maakt aangepaste voertuigen die gebruikt worden op luchthavens, tijdens spoorwegonderhoud en in havens. Terberg heeft ons ingeschakeld om verschillende onderwerpen te onderzoeken zodat ze het kunnen introduceren binnen hun organisatie. Zo is er aandacht besteed aan het schrijven van UI tests met Selenium om de handmatige handelingen via een CI pipeline in…
Lees meer

Project Aquo-kit voor Rijkswaterstaat

Vanaf medio 2023 werkt Carapax IT, in opdracht van Technolution, aan Aquo Kit. De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus van waterkwaliteitsbeleid. Met de Aquo-kit kunnen fysisch-chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit op eenvoudige en een eenduidige manier door waterbeheerders getoetst worden aan landelijke waterkwaliteitsnormen. Waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat)…
Lees meer

Update WVP van Rijkswaterstaat

Carapax IT verzorgt vanaf maart 2023 een upgrade van het Waterveiligheidsportaal van Rijkswaterstaat. We doen dit in opdracht van Technolution. Dit portaal draait nu nog in Angular JS met een Java back end. Naast een informatiedeel bevat de site ook een inloggedeelte. De front end krijgt een upgrade naar Angular 15. Naast het programmeren van de…
Lees meer

Vernieuwing WKP van Rijkswaterstaat

Vanaf medio 2023 werkt Carapax IT, in opdracht van Technolution, aan het Waterkwaliteitsportaal van Rijkswaterstaat. Op het Waterkwaliteitsportaal vindt de gebruiker landelijke overzichten van de Nederlandse waterkwaliteit. Voor de Kaderrichtlijn Water en de Landelijke Enquête Waterkwaliteit vraagt het Informatiehuis Water jaarlijks waterkwaliteitsgegevens op bij de waterbeheerders. De ingewonnen data brengt het Informatiehuis Water samen tot de…
Lees meer