Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Project Aquo-kit voor Rijkswaterstaat

Vanaf medio 2023 werkt Carapax IT, in opdracht van Technolution, aan Aquo Kit.

De Aquo-kit is een internetapplicatie voor de gegevensverwerking in de monitoringcyclus van waterkwaliteitsbeleid. Met de Aquo-kit kunnen fysisch-chemische en biologische monitoring-gegevens van oppervlaktewater-, grondwater- en bodemkwaliteit op eenvoudige en een eenduidige manier door waterbeheerders getoetst worden aan landelijke waterkwaliteitsnormen.

Waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) gebruiken de Aquo-kit onder meer voor hun KRW-rapportages (kaderrichtlijn water) en eigen rapportagedoeleinden. Daarnaast wordt de Aquo-kit gebruikt voor de inzameling en controle van gegevens voor landelijke informatieproducten, zoals de Landelijke Enquête Waterkwaliteit, de Bestrijdingsmiddelen Atlas en Stroomgebiedbeheerplannen.

De Aquo-kit is onderdeel van het Waterkwaliteitsportaal. De Aquo-kit is gebaseerd op de Aquo-standaard, maar is er geen onderdeel van.

Carapax heeft de onderhoudsrol van Technolution overgenomen en werkt er momenteel hard aan om de applicatie door te ontwikkelen.