Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Update WVP van Rijkswaterstaat

Carapax IT verzorgt vanaf maart 2023 een upgrade van het Waterveiligheidsportaal van Rijkswaterstaat. We doen dit in opdracht van Technolution.

Dit portaal draait nu nog in Angular JS met een Java back end. Naast een informatiedeel bevat de site ook een inloggedeelte. De front end krijgt een upgrade naar Angular 15. Naast het programmeren van de front end en back end omgeving, worden geautomatiseerde end-to-end testen gemaakt.

Het Waterveiligheidsportaal ondersteunt de informatie-uitwisseling rond de processen Beoordeling en Versterking van de primaire waterkeringen in Nederland. Vanaf 2017 gelden hiervoor nieuwe normen, gebaseerd op de overstromingskans. Deze zijn opgenomen in de Waterwet. De beoordeling wordt uitgevoerd met het beoordelingsinstrumentarium o.b.v. de Omgevingsregeling. Ook de prioritering en programmering van de versterkingsprojecten, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) sluiten aan op deze systematiek. De volgende partijen zijn hierbij betrokken: de keringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB).

Het Waterveiligheidsportaal toont het landelijke overzicht van de normen, de beoordelingsresultaten en de versterkingsprojecten t.a.v. de primaire waterkeringen.