Stationsplein 9H, 2801 AK Gouda | Larixplein 6, 5616 VB Eindhoven
0182-606707 | 040-3046029
welkom@carapaxit.nl

Waarbij kan je een stressmeting goed inzetten?

Het project Know Yourself waarin een stressmeting gedaan wordt ter ondersteuning van een coachingstraject, is ontstaan vanuit het onderwerp technologie voor inclusie. Hoe kan je met ondersteunende technologie de werkvloer meer inclusief maken? Deze vraag leeft inmiddels al langere tijd onder werkgevers en overheid. Waarbij niet alleen de werkvloer aangesproken wordt, maar ook de samenleving.

Breed inzetbaar

De stressmeting, is in eerste instantie ingezet om een coaching traject te ondersteunen bij mensen met een beperking. De doelgroep autisme, waar onze collega’s in vallen, hebben vaak te maken met een gevoeligheid voor overprikkeling. Maar niet alleen deze doelgroep kan baat hebben bij een stressmeting. Alle stress gerelateerde klachten kunnen terug te vinden zijn in een stressmeting. Neem bijvoorbeeld het thuiswerken tijdens COVID-19, een nieuwe werkomgeving, herevalueren van de privé-werkbalans, angst voor ziekte of weinig sociaal contact, kunnen factoren zijn waardoor het stressniveau hoger is dan gemiddeld.

Stressgerelateerde klachten visueel maken en de verschuiving van het gevolg naar de oorzaak van stress, kan heel waardevol zijn. Meer focus op de oorzaken van stress en het aanwijzen van stressoren kan inzicht geven om uitval te verkorten en verminderen maar ook meer eigen regie te geven.

Meer grip

Een wondermiddel is het niet. Een hulpmiddel wel, om mensen in hun eigen kracht te ondersteunen en meer grip te geven op een soms erg ongrijpbaar onderwerp. Maar ook een manier om een begeleider of coach een extra handvat te geven om een individu optimaal te coachen.