Carapax IT is partner van Fontys ICT

Student+ is een voorziening van Fontys Hogeschool ICT voor alle ICT-studenten. We bieden een breed palet aan trainingen, workshops en individuele en groepscoachingstrajecten, bijvoorbeeld voor studenten met een vorm van autisme, ADD, ADHD, dyslexie of faalangst. 

Bron: https://fontys.nl/Goede-Start/Eindhoven-1/Welkom-bij-HBO-ICT.htm

Op 22 juni 2017 heeft Student+ bij bedrijf Carapax IT de werkplekcheck afgenomen. Dit instrument brengt verschillende aspecten van bedrijven en instellingen en hoe deze uitgevoerd worden, in kaart. Het doel van Student+ is om gericht te adviseren hoe een werkplek beter ingericht kan worden om hun stagiaires, die met autisme en/of andere beperkingen te maken hebben, een goede kans te geven. Hierdoor kan de student in kwestie presteren en daar profiteren zowel de student als de werkgever van. Na het bedrijfsbezoek stelt Student+ een adviesrapport op op basis van de bevindingen tijdens de werkplekcheck. Het bevat een verslag van het bezoek aan de locatie, de conclusie die hieruit is voortgekomen en een gericht advies. De “Vanuit Autisme Bekeken Checklist” is als bijlage toegevoegd voor transparantie. Tevens is deze werkplekcheck een momentopname. Door de checklist van Vanuit Autisme Bekeken toe te voegen, kan Carapax IT deze momentopname zelf herhalen nadat de adviezen zijn toegepast. Zo kan er een meting van de voortgang over een langere periode plaatsvinden en kan Carapax IT zichzelf altijd ontwikkelen daar waar het nodig is.

Op locatie (PC Hooftlaan 14, Eindhoven) werden het beleid omtrent de begeleiding van stagiaires en de inrichting van het gebouw van Carapax IT onder de loep genomen. Wat bij Carapax IT voornamelijk opviel als sterke kant is de begeleiding. Deze is volledig op maat gemaakt. Door het kleine aantal medewerkers heeft iedereen ruim voldoende persoonlijk contact met de autismecoach die op de locatie aanwezig is. Maar ook qua ruimte is het gebouw volledig op maat. Er is een aparte ruimte die gebruikt kan worden voor activiteiten die veel geluid produceren (vergaderen, skypen). Daarnaast wordt de rustige werkruimte ook constant aangepast naar feedback van de medewerkers, die ook vaak wordt opgevraagd. Zo wordt er vergaderd of de airco een goed idee is (vanwege het geluid) of waar de server, die veel geluid maakt, terecht komt. Naast de actieve begeleiding, worden ook veel activiteiten door de begeleiding opgepakt die de medewerkers lastig vinden. Zo neemt de begeleiding bijvoorbeeld de telefoon aan en ontvangt ook het bezoek, zodat de medewerkers zich kunnen concentreren op de werkzaamheden. Waar andere bedrijven personeel heeft dat ook begeleidt, heeft Carapax IT apart begeleiders op het inhoudelijke vlak (technische ondersteuning) en begeleiders die op het proces bezig zijn (autismecoach). Hierdoor kan de begeleiding op beide vlakken op maat gegeven worden. Dit wordt door de medewerkers zelf als zeer prettig ervaren.

Er is voldoende ruimte voor nieuwe ideeën. Deze worden via experimenten uitgetest en als iedereen zich er prettig bij voelt worden ze geïmplementeerd. Hierdoor heeft iedereen inspraak in de manier waarop gewerkt wordt en is er dus veel maatwerk mogelijk. De autismecoach kan deze ideeën vaak in goede banen leiden, zodat iedereen er profijt en niemand er last van heeft.

Samenvatting Werkplekcheck

Diversiteitsbeleid

 • Carapax IT heeft als core business mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat het diversiteitsbeleid niet los staat van het beleid als geheel.
 • Het beleid noemt relevante cultuuraspecten, voorzieningen en aanpassingen waar gebruik van kan worden gemaakt.
 • Er is expertise binnen het bedrijf aanwezig en die wordt regelmatig ingeschakeld.

Organisatiecultuur

 • In de externe communicatie wordt diversiteit als kernwaarde benoemd.
 • Omdat het een core business is leeft het onderwerp iedere dag op de werkvloer.
 • De organisatie slaagt er goed in om een open en veilige cultuur te stimuleren.
 • De werknemers zijn erg open en gaan prettig met elkaar om. Ze geven elkaar de ruimte.
 • Door goede begeleiding intern te regelen, kunnen problemen snel gedetecteerd en weggehaald worden.
 • Er wordt altijd besproken (en gemonitord) welke aanpassingen werknemers nodig hebben. Zij worden als gelijkwaardig beschouwd.

Werving & Selectie

 • Carapax IT werft bewust mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Er is altijd ruimte voor aanpassingen aan de functie of het inwerken.
 • Er is een autismecoach beschikbaar voor medewerkers.

Toegankelijkheid & Aanpassingen

 • Het gebouw is zo goed als mogelijk aangepast voor werknemers die een andere informatieverwerking hebben.
 • Er is nog geen duidelijke bewegwijzering aanwezig.
 • Het geluid in het gebouw is nog niet volledig geïsoleerd, waardoor andere geluiden nog vrij goed hoorbaar zijn.
 • Dit is een tijdelijke locatie die hopelijk goed aangepast kan worden of waar een vervanging voor gevonden gaat worden.
 • De interne communicatie is volledig aangepast aan mensen met een andere informatieverwerking.
 • Qua aanpassingen is heel veel mogelijk op de werkplek.
 • Werknemers worden altijd betrokken bij het zoeken naar oplossingen.

Loopbaanontwikkeling

 • Werknemers krijgen de ruimte om zichzelf in eigen tempo te ontwikkelen.
 • De norm en verwachtingen worden aangepast aan de individuele werknemer en de situatie waarin deze werknemer zich bevindt.

Kwaliteit van functioneren en verzuimbeleid

 • De organisatie is zeer alert op verminderd functioneren/verzuim bij haar werknemers.
 • Bij het vaststellen van vermindert functioneren/verzuim bespreekt de organisatie met de medewerker welke aanpassingen nodig zijn en kijken ze naar creatieve oplossingen.

Ontwikkelmogelijkheden en aanbevelingen

Carapax IT gaf zelf tijdens het gesprek al wat mogelijke ontwikkelingen aan.

 • Zo was er de begeleiding op het technische vlak. Deze is voldoende aanwezig in hun hoofdkantoor in Gouda, maar nog niet in Eindhoven. Dit wordt opgelost met Skype gesprekken of een dag waarbij de werknemers in Gouda werken zodat zij deze begeleiding kunnen ontvangen. Dit is niet de ideale situatie. Carapax IT hoopt dat in de nabije toekomst ook een begeleider op het technische vlak in Eindhoven aanwezig zal zijn.
 • Daarnaast was het interessant dat de meeste taken die om het werk heen zaten, zoals het ontvangen van bezoek of het opnemen van de telefoon, overgenomen werden door de coach. Misschien ligt hier ook nog wel een mooie kans om juist de vaardigheden die wat minder gaan bij de medewerkers, op een gecontroleerde manier te kunnen ontwikkelen wanneer medewerkers hier voor open staan.
 • Daarnaast gaven ze ook aan dat het gebouw en hun ligging niet echt ideaal was. Door de slechte isolatie kan het geluid van de benedenverdieping gehoord worden en bij binnenkomst moet je eerst door de ruimtes waar de medewerkers zitten te werken voordat je bij de begeleider kan komen, waar mensen meestal een afspraak mee hebben. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor de rust.

Roy Houtkamp Student+ Fontys ICT (dit artikel bevat slechts een gedeelte van het verslag (klik hier voor het volledige verslag)