Werkbezoek Jette Klijnsma

Op vrijdag 3 Juli bracht staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een werkbezoek aan Gouda. Doel van het werkbezoek was het beoordelen hoe bedrijfsleven, gemeente en UWV samenwerken bij het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het Huis van de Stad waren een drietal bedrijven uitgenodigd voor een ronde-tafel gesprek en om uit te leggen hoe zij er in slagen om arbeidsbeperkten een goede plek op arbeidsmarkt te bezorgen. Carapax IT, als social enterprise, was ook een van de genodigde bedrijven. Het was voor de betrokkenen goed om te horen dat naast reguliere bedrijven ook specialisten als Carapax IT zich inspannen om mensen een betaalde baan en daarmee een goede maatschappelijke positie te bezorgen. En dat met bijkomend voordeel dat het bedrijfsleven kwalitatief goede IT diensten en producten kan verkrijgen.