Use Case Volker InfraDesign

App-development – Aanpassen en uitbreiden van de Check App en Wave App

Volker InfraDesign heeft de Wave App ontwikkeld. Hiermee kunnen ongevallen en veiligheidsincidenten op een eenvoudige manier inclusief foto’s worden gemeld via de smartphone. Voor Volker Infradesign heeft Carapax IT deze Apps uitgebreid en geoptimaliseerd. Deze Android- en IOS-Apps worden binnen VolkerWessels gebruikt om afwijkingen te registreren en werkplekinspecties te doen. Medewerkers kunnen op de werkplaats foto’s maken, tekenen op foto’s, de geo-locatie opslaan en online-formulieren invullen. De formulieren komen automatisch bij de juiste personen terecht.
Voorheen waren de medewerkers heel veel tijd kwijt met het invullen, overtypen, scannen en kopiëren van formulieren. Dat is nu niet meer nodig. Naderhand kan een gebruiker op een persoonlijke webpagina inloggen om de formulieren te bekijken en te verwerken.

“We zijn zeer tevreden over de samenwerking en het resultaat en bevelen samenwerking met Carapax IT van harte aan.”
“Binnen aanbestedingen krijgt Social Return on Investment (SROI) een steeds grotere rol als contracteis of als EMVI-criterium. Social Return houdt in dat mensen met een afstand op de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden binnen de organisatie, een project of bij leveranciers.
Volker InfraDesign heeft hier aandacht voor. Wij stellen hoge eisen, daarom mag de inzet van Social Return zeker niet te koste gaan van de kwaliteit. Carapax IT begrijpt als geen ander dat het eindresultaat telt. De ontwikkelaars en testers van Carapax IT hebben in scrumteams meegewerkt aan de doorontwikkeling van de “WAVE-app en Check-app”. Apps die tot 100% minder administratieve rompslomp bij (incident)meldingen en (werkplek)inspecties leiden. Alles in één keer geregeld vanaf de smartphone. We zijn zeer tevreden over de samenwerking en het resultaat en bevelen samenwerking met Carapax IT van harte aan.”
René Beurze, Directeur
Martinus van de Ruitenbeek, Specialist Civieltechnische Informatica