Use Cases

logo-ortec

 

ORTEC en Carapax IT bundelen krachten op het gebied van social return

ORTEC en Carapax IT hebben de krachten gebundeld om samen aan de slag te gaan de ongelijkheid in kansen voor autistische hoogopgeleide ICT-ers terug te dringen en hen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt. ORTEC heeft hiertoe een samenwerkingsverband gesloten met Carapax IT: een ICT onderneming gespecialiseerd in sociale terugkeer van autistische mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Als maatschappelijk betrokken bedrijf is ORTEC altijd op zoek naar kansen om een sociale bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. Vorig jaar besloot ORTEC daarom een samenwerking aan te gaan met Carapax en te starten met een aantal hoogopgeleide autistische IT-specialisten die door hun aandoening niet in staat zijn om aan het normale arbeidsproces deel te nemen. Ruim 72% van de mensen uit deze doelgroep komen, ondanks hun goede vooropleiding, niet aan het werk. Carapax IT is juist daarom drie jaar geleden gestart om ook deze doelgroep een eerlijke kans te gunnen op de arbeidsmarkt. Het bedrijf onderscheidt zich van andere IT-bedrijven omdat zij als Social Enterprise opdrachten uit laten voeren door, veelal hoogbegaafde, IT-specialisten met autisme op HBO/WO/PhD niveau. Momenteel hebben zij ruim 40 specialisten met autisme in dienst. ORTEC is vorig jaar gestart met drie Carapax specialisten en momenteel ondersteunen zes Carapax collega’s het Development team van ORTEC, waarvan drie op basis van een vast contract en drie op projectbasis.

Zij houden zich onder andere bezig met het wekelijks testen van diverse patches en het uitvoeren van development werkzaamheden in C# en Angular. Verder werkt het team aan de ontwikkeling van een volledig nieuwe tool en een tweetal andere projecten waaronder een Delphi upgrade. De Carapax specialisten zijn vertrouwd met Delphi en zijn niet terughoudend om hiermee te werken. Zij werken vanuit het Carapax Competence Center in Gouda, maar hebben nauw contact met de ORTEC medewerkers uit het Development Team. Zij worden dan ook echt gezien als onderdeel van het ORTEC team. Michael van Duijn, CEO ORTEC: ORTEC is altijd op zoek naar hoog gekwalificeerde werknemers die een sterke achtergrond hebben in wiskundige optimalisatie. Onze ervaringen met de Carapax-specialisten zijn zeer positief. De collega’s zijn zeer bekwaam en gemotiveerd, hebben een goed oog voor detail en werken heel accuraat. Daarnaast denken zij pro-actief met ons mee en stellen regelmatig verbeterpunten voor om onze oplossingen nog verder te optimaliseren. Juist dat zijn eigenschappen die wij belangrijk vinden en waarom de Carapax collega’s zo goed in ons team passen. Dat we hiermee ook een bijdrage kunnen leveren aan de arbeidsparticipatie van bekwame maar autistische collega’s is natuurlijk mooi meegenomen. Wij willen andere bedrijven graag laten zien welke mogelijkheden er ook voor hun bedrijf zijn om deze mensen een kans te gunnen.

Addy van Borst/Ronald van Vliet, directeur Carapax: Wij zijn drie jaar geleden onze onderneming gestart omdat wij het gat willen dichten tussen mensen met autisme en hun afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn dan ook blij met een partij als ORTEC die de capaciteiten van onze mensen op waarde schat en hen in wil zetten bij de (door)ontwikkeling van kwalitatief hoogstaande wiskundige optimalisatie oplossingen. Onze medewerkers blijven enthousiast bij repetitieve werkzaamheden, iets wat de ORTEC collega’s in staat stelt zich te focussen op nieuwe ontwikkelingen en ook een van de redenen waarom zij deze taken graag overdragen. Op deze manier geeft ORTEC op een natuurlijke wijze invulling aan arbeidsparticipatie (social return) zonder in te leveren op de kwaliteit. Alles bij elkaar een win-win-win situatie voor zowel ORTEC als Carapax IT en we hopen deze collega’s in de toekomst voor meer projecten in kunnen gaan zetten. Samen werken we op deze manier aan het dichten van het gat in de markt en in de maatschappij.


 

Development – Webapplicatie voor VolkerRail

“De trein zien rijden maar niet horen. Groot onderhoud aan het spoor zonder vertraging voor reizigers. Ligt Zwolle straks in de Randstad? Is Amsterdam een voorstad van Parijs? Zijn het dromen of mogelijkheden? Veilig, duurzaam en innovatief leggen wij het spoor naar de mogelijkheden.”

Dit is een stukje tekst van de website van VolkerRail. VolkerRail beheert de infrastructuur op het spoor en voorkomt en verhelpt storingen. Groenbeheerders voeren hun gepland onderhoud uit, storingen moeten snel en veilig worden verholpen en onderdelen moeten op tijd worden vervangen.

VolkerRail gebruikt een beheertool om inzicht te hebben in werkorders, dienstroosters, en dergelijke. De oude beheertool voldeed niet meer en liep tegen haar technische grenzen aan. In nauw overleg met de dataspecialisten van VolkerRail hebben we geïnventariseerd wat de mogelijkheden en wensen waren. Het bleek al snel dat een webapplicatie de beste oplossing was. Een van de wensen was dat de applicatie een goede performance heeft. Aanvankelijk zouden we ons beperken tot het nabouwen van de bestaande schermen, maar onze UX-designers kwamen al snel met voorstellen om de interface gebruikersvriendelijker en meer intuïtief te maken. De data-analisten van VolkerRail komen regelmatig op bezoek om de te tonen resultaten en overzichten te reviewen.
De applicatie ontstaat op een agile-manier in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de eindgebruikers. Zo presenteren we regelmatig via Google hangout-sessies onze nieuwe resultaten, waarbij de eindgebruikers meteen hun feedback kunnen geven. Dit leidt tot enthousiaste reacties bij de storings-engineers.


 

App-development – Aanpassen en uitbreiden van de Check App en Wave App

Volker InfraDesign heeft de Wave App ontwikkeld. Hiermee kunnen ongevallen en veiligheidsincidenten op een eenvoudige manier inclusief foto’s worden gemeld via de smartphone. Voor Volker Infradesign heeft Carapax IT deze Apps uitgebreid en geoptimaliseerd. Deze Android- en IOS-Apps worden binnen VolkerWessels gebruikt om afwijkingen te registreren en werkplekinspecties te doen. Medewerkers kunnen op de werkplaats foto’s maken, tekenen op foto’s, de geo-locatie opslaan en online-formulieren invullen. De formulieren komen automatisch bij de juiste personen terecht.
Voorheen waren de medewerkers heel veel tijd kwijt met het invullen, overtypen, scannen en kopiëren van formulieren. Dat is nu niet meer nodig. Naderhand kan een gebruiker op een persoonlijke webpagina inloggen om de formulieren te bekijken en te verwerken.

“We zijn zeer tevreden over de samenwerking en het resultaat en bevelen samenwerking met Carapax IT van harte aan.”
“Binnen aanbestedingen krijgt Social Return on Investment (SROI) een steeds grotere rol als contracteis of als EMVI-criterium. Social Return houdt in dat mensen met een afstand op de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden binnen de organisatie, een project of bij leveranciers.
Volker InfraDesign heeft hier aandacht voor. Wij stellen hoge eisen, daarom mag de inzet van Social Return zeker niet te koste gaan van de kwaliteit. Carapax IT begrijpt als geen ander dat het eindresultaat telt. De ontwikkelaars en testers van Carapax IT hebben in scrumteams meegewerkt aan de doorontwikkeling van de “WAVE-app en Check-app”. Apps die tot 100% minder administratieve rompslomp bij (incident)meldingen en (werkplek)inspecties leiden. Alles in één keer geregeld vanaf de smartphone. We zijn zeer tevreden over de samenwerking en het resultaat en bevelen samenwerking met Carapax IT van harte aan.”
René Beurze, Directeur
Martinus van de Ruitenbeek, Specialist Civieltechnische Informatica


 

Carapax IT voldoet aan onze wensen op het gebied van capaciteitsuitbreiding en social return. Het bedrijf is gevestigd in Gouda, op een steenworp afstand van ons eigen hoofdkantoor. Het levert IT-diensten die een uitstekende aanvulling vormen op onze eigen dienstverlening.

Het cruciale verschil met andere IT-bedrijven? Bij Carapax IT worden de opdrachten uitgevoerd door mensen met autisme. Zij werken in een prikkelarme, afgeschermde omgeving. Zaken als projectmanagement, planning en klantcommunicatie worden door meewerkende projectleiders afgehandeld. De medewerkers kunnen zich volledig focussen op hun werkzaamheden. Hoogbegaafde IT’ers met autisme die elders uitvallen komen bij Carapax IT tot bloei.

Soepele samenwerking

De samenwerking met Carapax IT is voortvarend van start gegaan met de succesvolle realisatie van nieuwe functionaliteit binnen een van onze mobiliteitsprojecten. De goede samenwerking smaakt wat ons betreft naar meer. Met Carapax IT vergroten we onze slagkracht, terwijl we tegelijkertijd de arbeidsparticipatie van mensen met autisme bevorderen in de regio Gouda.

https://www.technolution.eu/nl/over-ons/nieuws/212-hoe-geef-je-als-technologie-integrator-vorm-aan-social-return.html


 

Data Science – Data analyse voor Coppens Diervoeding

Coppens Diervoeding staat garant voor hoogwaardige en betrouwbare diervoeders, in combinatie met innovatief en kundig advies. Daarmee dragen ze bij aan gezonde en optimaal presterende dieren en een toekomstbestendige varkens-en pluimveehouderij.
De productie en controle bij Coppens genereert een grote hoeveelheid data. Carapax IT analyseert deze gegevens en optimaliseert ze. Met behulp van Qlikview maakt Carapax IT dashboards die uit deze gegevens informatie distilleren.


 

MatchingWINGS has selected Carapax IT for reasons of high quality IT software development. In particular Carapax’s understanding of the business needs of MatchingWINGS and subsequent translation into technical specifications formed a solid basis for starting the collaboration. The scope of the contract fits well with Caparax’s interest in data sciences. The development of algorithms that facilitate Internet search and text analysis is considered to be both a very challenging and rewarding activity for Carapax’s developers.

With this contract MatchingWINGS generates social impact. Carapax IT is a social enterprise creating employment for people with autism. People with autism and high quality IT expertise are offered a job in a low-stimulus working environment in which they can function adequately. Hereby Carapax IT is contributing to the challenge of social inclusion.


 

 

Development – Hofleverancier van Made Smart Group

De programmeurs van Carapax IT werken zeer nauw samen met de programmeurs van MSG. Deze komen wekelijks op bezoek en stemmen de ontwikkeling van de software af. De programmatuur interpreteert een zeer imposante hoeveelheid (historische en real time) data. Onze programmeurs en analisten schrijven complexe algoritmes om de nauwkeurigheid en de performance van de applicatie te borgen. De software brengt scheepsbewegingen in beeld, toont heatmaps, kan complexe selecties tonen, zoals schepen op dezelfde vaarroute, weersvoorspellingen op een vaarroute, etc.

“Made Smart Group levert in de maritieme markt hoogwaardige informatie diensten. Dat stelt zeer hoge eisen aan de ontwikkeling van de onderliggende server en webbased technologie. Wij hebben in Carapax IT een partner gevonden om een deel van deze softwareontwikkeling uit te voeren. Dit is succesvol. Carapax IT groeit uit tot een significante software ontwikkelingspartner van MSG.”
Luuth van der Scheer
CEO Made Smart Group


 

Testen – Wekelijkse testen software voor Nederlands Adviesbureau Risicomanagement

Het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement is een onafhankelijk adviesbureau, volledig gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van risicomanagement. Als landelijk opererend adviesbureau bieden zij een totaalpakket aan producten en diensten die organisaties in staat stelt zelfstandig risico’s te managen. Dit totaalpakket bestaat uit advies, software (NARIS) en training en coaching (Risicomanagementacademie) met kennis van vele markten in zowel de publieke als private sector.

“Carapax IT ondersteunt ons bij de ontwikkeling en introductie van nieuwe releases van ons risicomanagement-softwarepakket NARIS. Deze web-based software is in gebruik bij vele honderden klanten als gemeenten, bedrijven en organisaties. Carapax IT levert hierbij meer toegevoegde waarde dan wat wij contractueel hebben vastgelegd en helpt ons om de positie van NARIS als marktleider te versterken. Wij zijn bijzonder tevreden over de inzet van Carapax IT.”
Bas van Beek – Manager Development NARIS
Nederlands Adviesbureau Risicomanagement


 

Testen en analyse – Pensioen-scenariomodel voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. De PGGM Coöperatie U.A. is in 2007 opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. Werknemers en gepensioneerden uit de sector zijn de leden van de coöperatie. De missie van PGGM is om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Ze doen dat op een manier waarop ze duurzaam waarde kunnen toevoegen aan de domeinen pensioen, zorg, wonen en werk.
Voor pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW, klant van PGGM) verzorgt Carapax het testen en analyseren van een scenario-tool voor de personeelssamenstelling. Met deze tool kunnen (grote) zorginstellingen verschillende scenario’s bouwen, waarbij gestuurd kan worden op instroom, uitstroom, leeftijdsverdeling, functieverdeling en dergelijke.
Tijdens het testen hebben we kritisch bekeken of grenswaarden klopten en of berekeningen het juiste resultaat opleverden. Daarnaast hebben we de formules geanalyseerd en advies uitgebracht over het optimaliseren van het rekenmodel.


 

Systeembeheer
Carapax IT verzorgt het systeembeheer voor het Nederlands Verpakkings Centrum. Dit doen we naar volle tevredenheid door wijzigingen en optimalisaties van hun netwerken door te voeren. We kunnen op afstand het netwerk monitoren, onze beheerders zijn op afroep beschikbaar. We hebben de oude servicecontracten onder de loep genomen en aan de klant inzichtelijk gemaakt waar deze voor betaalt. Bij fouten of slechte performance maken we in begrijpbare taal duidelijk wat het probleem is, hoe het beter kan en wat een verantwoorde afweging is tussen functionaliteit, kwaliteit en kosten.


erasmus-mc

 

2D & 3D design – Erasmus MC
Wij hebben de kennis en ervaring in huis om revisie tekenwerk voor u te verrichten. De laatste ontwikkelingen op Autocadgebied zijn een bron van inspiratie voor engineers/ontwerpers om hun werk naar een hoger plan te tillen.
Kenmerkend voor hedendaagse digitale tekeningen is de (immens) grote hoeveelheid aan informatie. Autocad heeft zich in de loop der jaren dermate ontwikkeld dat uit de brei van gegevens de benodigde informatie op een snelle manier kan worden gefilterd. Voor diverse installatietechnische projecten gaf het Erasmus MC aan Carapax IT de opdracht om (Autocad)tekeningen te reviseren. De opdracht behelst o.a. het filteren van informatie uit door derden aangeleverde ontwerptekeningen.