Use case – VolkerRail

volker-rail“De trein zien rijden maar niet horen. Groot onderhoud aan het spoor zonder vertraging voor reizigers. Ligt Zwolle straks in de Randstad? Is Amsterdam een voorstad van Parijs? Zijn het dromen of mogelijkheden? Veilig, duurzaam en innovatief leggen wij het spoor naar de mogelijkheden.”

Dit is een stukje tekst van de website van VolkerRail. VolkerRail beheert de infrastructuur op het spoor en voorkomt en verhelpt storingen. Groenbeheerders voeren hun gepland onderhoud uit, storingen moeten snel en veilig worden verholpen en onderdelen moeten op tijd worden vervangen.

VolkerRail gebruikt een beheertool om inzicht te hebben in werkorders, dienstroosters, en dergelijke. De oude beheertool voldeed niet meer en liep tegen haar technische grenzen aan. In nauw overleg met de dataspecialisten van VolkerRail hebben we geïnventariseerd wat de mogelijkheden en wensen waren. Het bleek al snel dat een webapplicatie de beste oplossing was. Een van de wensen was dat de applicatie een goede performance heeft. Aanvankelijk zouden we ons beperken tot het nabouwen van de bestaande schermen, maar onze UX-designers kwamen al snel met voorstellen om de interface gebruikersvriendelijker en meer intuïtief te maken. De data-analisten van VolkerRail komen regelmatig op bezoek om de te tonen resultaten en overzichten te reviewen.
De applicatie ontstaat op een agile-manier in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de eindgebruikers. Zo presenteren we regelmatig via Google hangout-sessies onze nieuwe resultaten, waarbij de eindgebruikers meteen hun feedback kunnen geven. Dit leidt tot enthousiaste reacties bij de storings-engineers.