Use case – Nederlands Verpakking Centrum

Systeembeheer voor het Nederlands Verpakking Centrum

Carapax IT verzorgt het systeembeheer voor het Nederlands Verpakkings Centrum. Dit doen we naar volle tevredenheid door wijzigingen en optimalisaties van hun netwerken door te voeren. We kunnen op afstand het netwerk monitoren, onze beheerders zijn op afroep beschikbaar. We hebben de oude servicecontracten onder de loep genomen en aan de klant inzichtelijk gemaakt waar deze voor betaalt. Bij fouten of slechte performance maken we in begrijpbare taal duidelijk wat het probleem is, hoe het beter kan en wat een verantwoorde afweging is tussen functionaliteit, kwaliteit en kosten.