Testen en analyse – Pensioen-scenariomodel voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn

 

 

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. De PGGM Coöperatie U.A. is in 2007 opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. Werknemers en gepensioneerden uit de sector zijn de leden van de coöperatie. De missie van PGGM is om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Ze doen dat op een manier waarop ze duurzaam waarde kunnen toevoegen aan de domeinen pensioen, zorg, wonen en werk.
Voor pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW, klant van PGGM) verzorgt Carapax het testen en analyseren van een scenario-tool voor de personeelssamenstelling. Met deze tool kunnen (grote) zorginstellingen verschillende scenario’s bouwen, waarbij gestuurd kan worden op instroom, uitstroom, leeftijdsverdeling, functieverdeling en dergelijke.
Tijdens het testen hebben we kritisch bekeken of grenswaarden klopten en of berekeningen het juiste resultaat opleverden. Daarnaast hebben we de formules geanalyseerd en advies uitgebracht over het optimaliseren van het rekenmodel.