Logo Gouds dagblad

Carapax IT maakt stappen op Prestatieladder Socialer Ondernemen

16 januari 2019

Carapax IT levert hoogwaardige IT producten en oplossingen uitgevoerd door bovengemiddeld talentvolle medewerkers met autisme. Het Goudse bedrijf werd in januari 2015 opgericht met als doel om mensen met autisme aan duurzaam werk te helpen in de ICT. En dat is gelukt en lukt steeds beter. Zeker nu Carapax IT het PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat heeft behaald en daarmee grote stappen maakt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). ,,Het meetinstrument en keurmerk opent voor ons weer nieuwe en andere deuren. Bij sommige aanbestedingen is het zelfs een pré…”, aldus Ronald van Vliet, financieel directeur en samen met Addy Borst de oprichter van Carapax IT.

Het IT-bedrijf begon in januari 2015 met vier mensen en is inmiddels gegroeid tot vijftig werknemers, waarvan ongeveer iets meer dan de helft al een vast dienstverband heeft. In Eindhoven, een echte hightech stad met veel werkgevers, werd in 2016 een tweede vestiging geopend.

Carapax IT werd in 2018 winnaar van de OndernemersPrijs Midden Holland in de categorie MKB.

Zoon met autisme
Het begon voor Ronald van Vliet in 2009 toen zijn zoon met autisme van de basisschool naar de middelbare school ging. ,,Ik was als ouder een beetje verrast dat de middelbare school eigenlijk niet op hem zat te wachten. Ik vroeg me toen af: als school lastig is, hoe ziet werk er dan uit? Ik heb me toen in het probleem verdiept en hoorde over de hoge werkloosheidscijfers. Toen bedacht ik me: hier moet ik iets mee doen.” In 2010 begon Ronald daarom een bedrijf in Utrecht dat ook specifiek gericht is op mensen met autisme, maar dan op het gebied van software testen.

Dochter met autisme
Medeoprichter Addy Borst woonde bij Ronald in de buurt en heeft een dochter met autisme. ,,Addy was zelf ook ondernemer en had altijd wel bepaalde sympathie voor het idee vanuit zijn eigen achtergrond”, vertelt Ronald. ,,In 2014 ben ik bij mijn eerdere bedrijf weggegaan, omdat het heel specifiek gericht was op software testen. We hadden mensen in dienst die eigenlijk met hun achtergrond ambieerden naar nog wel andere taken in de IT en daarom ben ik samen met Addy in 2014 begonnen met oriënteren. Daaruit is Carapax ontstaan.”

Gat in de markt

Carapax IT ziet echt een gat in de markt. Voor de ICT is het moeilijk om aan mensen te komen en mensen met autisme komen weer slecht aan werk.

Dat heeft niet zozeer te maken met dat ze niet goed zijn met de inhoud, vertelt Ronald. Sterker nog, daar zijn ze meestal bovenmatig goed in. Het heeft meer te maken met de zaken eromheen, maar daarvoor passen we wel de werkomgeving aan. We proberen het werk zo gestructureerd mogelijk aan te bieden, dingen na elkaar doen in plaats van drie dingen tegelijk en we hanteren een acceptabele reistijd van een half uur à drie kwartier. We vermoeien ze ook niet met planningen en financiële zaken en dat helpt. Ze kunnen zich echt goed concentreren op het werk dat ze moeten doen en dat doen ze bovenmatig.

Ronald van Vliet mede oprichter Carapax IT

Inclusief werkgeverschap
En dat werkt! Carapax IT is inmiddels koploper op het gebied van inclusief werkgeverschap en hiervoor erkend met PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Carapax IT voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ronald: ,,Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Carapax IT op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee leveren zij op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen…”

Landelijke norm voor sociaal ondernemen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. ,,Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Ronald van Vliet mede oprichter Carapax IT

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Ronald: ,,Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving…”

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Carapax IT levert hoogwaardige IT producten en oplossingen uitgevoerd door bovengemiddeld talentvolle medewerkers met autisme. Dit doen ze op het gebied van Software development, Software testing, Business intelligence, Systeembeheer, Data science, Artificial intelligence en Internet of Things. Carapax IT ontzorgt bedrijven, organisaties en overheidsinstanties door IT werk voor hen uit te voeren in Competence Centers in Gouda en Eindhoven. Opdrachtgevers voldoen zodoende aan de Participatiewet. Zij werken onder meer voor Technolution, TU/e, Made Smart Group, VolkerWessels, Buro BOOT en Ortec.

Addy Borst mede oprichter Carapax IT