Opening Carapax IT Eindhoven door wethouder Staf Depla

Carapax IT heeft in november 2016, op verzoek van instanties en bedrijven uit de regio de deuren van de Eindhovense vestiging geopend. Op 9 maart 2017 willen wij dat vieren. Met deze opening willen we de omgeving inspireren om samen met ons minstens 40 nieuwe banen te creëren voor mensen met autisme en een opleiding op HBO/WO/PhD niveau in de regio Eindhoven. Speciaal voor hen, waarbij het niet lukt om bij reguliere bedrijven een baan te verkrijgen of te behouden. U kunt hierbij zijn, maar wilt u zich wel uiterlijk 3 maart aanmelden?

Carapax IT biedt kwalitatief hoogwaardige producten en IT diensten aan bedrijven en overheid. Het  is een gezonde social enterprise en heeft in Gouda, in twee jaar tijd, 25 mensen met autisme vanuit de uitkering duurzaam aan het werk gekregen. Op  1 december 2016 is Carapax IT hiervoor bekroond met een hoogste trede 3 PSO-certificering (Prestatieladder Sociaal Ondernemen).
In de regio Eindhoven wordt enorm veel gedaan voor mensen met autisme, maar qua duurzaam werk is er voor hen nog veel te winnen. Door bedrijven te inspireren om diensten en producten bij ons af te nemen, bouwen we door middel van ketenstimulering aan een ecologisch systeem en worden er méér duurzame banen gerealiseerd in de regio. Deze samenwerking maakt impact en creëert “winst-voor-iedereen.”Winst voor de goedgeschoolde mensen met autisme uit de regio Eindhoven, want ze kunnen werken in een omgeving waarbij rekening gehouden wordt met hun autisme. Hierdoor bouwen ze aan sociale contacten met collega’s, ontvangen salaris en bouwen een economisch zelfstandig bestaan op.

  • Winst voor regionale begeleidende instanties, omdat het ontbreken van duurzaam werk een enorm gemis en een belangrijke knellende factor is in de begeleiding van mensen met autisme.
  • Winst voor de gemeente Eindhoven, het UWV en de provincie Brabant, want er wordt bespaard op uitkeringen en zorg en er wordt belasting betaald. Er is geen sprake van “verdringing” want momenteel wordt de oplossing voor het huidige ICT tekort in het buitenland gezocht.
  • Winst voor de TU/e en de (Fontys) Hogescholen, omdat er meer mogelijkheden worden gecreëerd voor stageplaatsen voor mensen met Autisme, waardoor de kans op succesvol afronden van hun studie met een diploma toeneemt.
  • Winst voor de bedrijven want ze hebben door de samenwerking toegang tot nieuw goedgeschoold arbeidspotentieel, zonder dat zij daarvan enige hinder ondervinden. Hierdoor krijgen zij hoogwaardige producten en diensten tegen aantrekkelijke tarieven. Daarnaast kopen zij aantoonbaar sociaal in, wat weer voordelen geeft voor hun social return en SROI criteria bij aanbestedingen én ze voldoen, zonder gedoe, aan de criteria van de participatiewet, de normen van het banenplan en vermijden eventuele boetes als gevolg van de quotumwet.

Dit ecologisch systeem van samenwerking tussen bedrijven werkt in Gouda prima en bouwen we graag ook in Eindhoven op, samen met en voor de Gemeente en de regionale ondernemingen en instanties. We zullen dit met elkaar wel zichtbaar moeten maken en enthousiasmeren.