Diensten App-Development

Apps kunnen worden ontwikkeld op een native-platform (IOS, Android, Windows), of als webapplicatie. Daarnaast bestaat sinds 2015 de Progressive WebApp. Dit betreft een nieuwe software development methode. Het biedt de mogelijkheid om een hybride vorm te maken van een webapplicatie en een mobiele applicatie. Het biedt de functionaliteit van de meest moderne browsertechnieken en het verwachte gebruik van een mobiele App.

Voorbeeld inzetbaarheid Carapax IT:
Volker InfraDesign heeft de Wave App ontwikkeld. Hiermee kunnen ongevallen en veiligheidsincidenten op een eenvoudige manier inclusief foto’s worden gemeld via de smartphone. Voor Volker Infradesign heeft Carapax IT deze Apps uitgebreid en geoptimaliseerd. Deze Android- en IOS-Apps worden binnen VolkerWessels gebruikt om afwijkingen te registreren en werkplekinspecties te doen. Medewerkers kunnen op de werkplaats foto’s maken, tekenen op foto’s, de geo-locatie opslaan en online-formulieren invullen. De formulieren komen automatisch bij de juiste personen terecht.
Voorheen waren de medewerkers heel veel tijd kwijt met het invullen, overtypen, scannen en kopiëren van formulieren. Dat is nu niet meer nodig. Naderhand kan een gebruiker op een persoonlijke webpagina inloggen om de formulieren te bekijken en te verwerken.