Onze Diensten

U heeft met Carapax IT de beschikking over kwalitatief hoogwaardige IT diensten tegen een aantrekkelijk tarief. De werkzaamheden worden uitgevoerd door goed geschoolde bovengemiddeld talentvolle medewerkers op HBO, WO en PhD niveau. Het gaat hierbij om mensen met autisme met een normale- of hogere begaafdheid. De term autisme zegt iets over de manier van informatie verwerking. Deze verloopt bij mensen met autisme op een andere manier, hierdoor hebben zij vaak bijzondere kwaliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan detailwaarneming, outside of the box denken, enorme feitenkennis, analytisch redeneervermogen en een bijzonder geheugen. Er worden verbanden voor u gelegd waar anderen niet zo snel aan denken. De essentie van ons is, om u te ontzorgen door maatwerk service te bieden in alle sectoren. Binnen de competence centers is het mogelijk om flexibel de gevraagde IT-capaciteit bij- of af te schalen. Handig als u (tijdelijk) een tekort heeft aan eigen IT-specialisten. De inzet van Carapax IT draagt bij aan uw invulling van social return. U voldoet als opdrachtgever aan de participatie doelstellingen zoals gesteld in de banenafspraak, participatiewet en in de quotumwet, zonder dat u expertise op hoeft te bouwen betreffende begeleiding van medewerkers met autisme.

Een greep uit onze werkgebieden:

 • Business Intelligence & Analytics (o.a QlikView)
 • Software Development
 • Remote Monitoring Services
 • Software Testing – volledige testtrajecten
 • Data Science
 • Ontwerpen websites
 • Cyber Security
 • Opstellen handleidingen, tutorials eindgebruiker en beheer
 • Extra ondersteuning bij tijdelijke pieken in workload

Professionele dienstverlening

Carapax IT heeft reshoring als thema

Reshoring betekent: Arbeid weer terug in eigen land.
Jarenlang verplaatsten ondernemingen de ICT-werkzaamheden massaal naar lagelonenlanden.
Sinds kort is een tegenbeweging gaande: reshoring. Steeds meer bedrijven zien een aantal sterke, onder andere kostentechnische, argumenten om deze werkzaamheden in Nederland te houden of weer terug te halen.

Wanneer alle kosten worden meegewogen blijkt het uitvoeren van deze werkzaamheden in het thuisland steeds vaker de meest voordelige optie. De loon- en managementkosten zijn gestegen en alles bij elkaar opgeteld is het net zo duur of zelfs goedkoper en veel makkelijker om de werkzaamheden in Nederland uit te voeren. De Total Cost of Ownership ligt lager. Bij deze berekeningen worden controle, kwaliteit, innovatie- en flexibiliteitsvoordelen vaak niet eens volledig meegewogen.

Carapax helpt op gebied van reshoring. Dankzij methodieken als procesherontwerp, jobcarving en functiecreatie zijn we in staat om te concurreren met uw activiteiten in de lagelonenlanden.

Inzet capactiteit

Doordat Carapax binnen haar Competence Centers flexibel kan op- en afschalen met capaciteit kan snel ingespeeld worden op de eisen en wensen van de opdrachtgever, zonder in te leveren op de kwaliteit van het werk. De capaciteitsbehoeften worden zo op een passende wijze ingevuld.

Voordelen van reshoring

Naast dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, heeft reshoring ook andere voordelen. Zo heeft u geen last van een taalbarrière en kunt u flexibeler inspringen op ontwikkelingen. Daarnaast is de kans kleiner op verborgen extra kosten zoals zich die voordoen bij offshoring.

 • meer flexibiliteit
 • eigen mensen kunnen zich meer richten op hun core-business
 • verminderde totale kosten
 • meer controle over kwaliteit en minder wetgevingsrisico’s