Wearable

Instituut Gak gaat een grootschalig project financieren waarin we gaan kijken hoe we op een betrouwbare manier ‘op afstand’ stress op de werkvloer kunnen meten en kunnen monitoren. En dan met name bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; mensen met een diagnose binnen het autistisch spectrum. Carapax IT detacheert zelf geen medewerkers, omdat we gekozen hebben voor coaching op onze werkplekken. Instituut Gak ondersteunt de ontwikkeling van een app die er voor kan zorgen dat medewerkers met ASS op een reguliere werkplek ondersteuning kunnen krijgen.

Project ‘Ken Jezelf’

Dit gaan we doen met behulp van zogenaamde wearables, sensoren die je op het lichaam draagt. En een app die de gemeten data kan weergeven. De app zou ook de mogelijkheid kunnen geven om zelf gegevens in te voeren over hoe een medewerker met ASS zich voelt en wanneer hij of zij stress ervaart. Als een coach in de app-omgeving mee kan kijken, kan video- en chatfunctionaliteit zorgen voor coaching op afstand.

Meer technologie voor inclusie

Vanuit technisch oogpunt belooft dit een uitdagend traject te worden, we kunnen onze tanden er in zetten. Daarbij willen we het project gebruiken om ons te positioneren als een competence center op het gebied van technologie voor inclusiviteit. Dat betekent dat we gaan kijken of we nog veel meer technologie kunnen ontwikkelen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben veel kennis van technologie en we weten als geen ander dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. Als er dan technologie ontwikkeld moet worden om deze situatie te verbeteren, dan zijn wij een wel heel vanzelfsprekende partij daarbij. We zullen in het ‘Ken Jezelf’ project heel veel interesse gaan ontmoeten van externe partijen.

Instituut Gak wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de sociale zekerheid in Nederland door financiële ondersteuning van onderzoek, projecten en leerstoelen. Meer informatie is te vinden op www.instituutgak.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *