Logo Vital 10

Vital10 bestaat uit een hecht team dat zich tot doel heeft gesteld patiënten zo goed en spoedig mogelijk géén patiënt meer te laten voelen en ze te betrekken bij hun eigen behandeling. Iedere patiënt krijgt zijn eigen beveiligde gezondheidsportaal en –dossier: MijnHealth ePortal, oftewel mijnHeP. Zo kan ieder individu zich vitaal maar ook onafhankelijk van de zorg gaan voelen. Bovendien helpt het om nieuw geleerd gedrag vol te houden. Het Health ePortal is een elektronisch patiënten dossier (EPD) dat binnen de organisatie ontwikkeld is, afgestemd op de behoeften van de professionals en de patiënten. De patiënt staat centraal met een team van diverse zorgverleners vanuit meerdere disciplines daaromheen die nauw samenwerken. Hierdoor krijgt ieder individu altijd zorg op maat zodat zijn herstel zo optimaal mogelijk zal verlopen. Vital10 is gevestigd in het Arterium, een uniek specialistisch medisch centrum waar de behoefte van de patiënt centraal staat en waarbij eHealth een belangrijke rol speelt.

Om de transitie gestructureerd uit te voeren en met het oog op de toekomst (groei, flexibiliteit, beheersbaarheid) zorgt Carapax IT voor het opschalen van de IT ontwikkelcapaciteit. Carapax IT heeft tot nu toe Vital10 met de inzet van developers ondersteund en zal dat in de toekomst continueren en uitbreiden.

Carapax IT zal zowel zorg dragen voor back end als front end development. Daarnaast zal de kwaliteit van de nieuwe software door de testers van Carapax IT uitgebreid getest worden. MijnHeP zal ook gaan draaien als App. Ook deze ontwikkeling neemt Carapax IT voor haar rekening.

John van der Tuijn – Carapax IT