Presentatie Werk Web Autisme

Onder de bezielende leiding van Jeanet Landsman-Dijkstra, Senior Researcher Toegepast GezondheidsOnderzoek (Applied Health Research), UMCG, vond, na een gedegen voorbereiding, de aftrap van de bouw van WerkWeb Autisme op 15 december 2017 plaats.

Uit onderzoek is bekend dat het hebben van werk een positieve invloed heeft op de mentale gezondheid. Door de problemen die mensen met autisme ondervinden in het dagelijks leven, is op dit moment slechts een kwart van hen werkzaam op de arbeidsmarkt.

Het doel van het praktijkproject ‘WerkWeb-Autisme’ is een zelfmanagement methodiek te ontwikkelen om normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme, samen met betrokken professionals, te ondersteunen bij het vinden en behouden van werk dat goed bij hen past.

De methodiek geeft inzicht in de eigen effectiviteit, eigen regie, talenten en voorkeuren, wat belangrijke voorwaarden zijn voor deelname aan werk. Ook helpt het bij optimale matching met de mogelijkheden die de samenleving biedt voor wat betreft werk, behandeling en begeleiding.

Veel bevlogen mensen zijn betrokken in de klankbordgroep, zo is te lezen op de linkedin publicatie van Jeanet.

De bouw wordt gedaan door Carapax IT. We staan met z’n allen in de startblokken voor een project van 2,5 jaar. Heel veel zin in om alle kennis en ervaring rond autisme en werk samen te brengen in de tool!