Beeldvormingscampagne AutismeTenTop

2015-02-01 – Binnen het project Beeldvormingscampagne Autisme en Werk is er een unieke samenwerking ontstaan tussen mensen met en zonder autisme. De initiatiefnemers hebben een groep vrijwilligers om zich heen verzameld die in een klankbordgroep (landelijk) meedenken over het traject en de aanpak. Daarnaast zijn er in iedere regio vrijwilligers die de bijeenkomsten helpen organiseren. Carapax IT werft medewerkers onder andere via dit platform.