Autisme beter begrijpen

Wij willen u graag laten zien waarom wij vinden dat onze medewerkers zo veel in hun mars hebben. Passwerk in België heeft onderstaande animatie laten ontwikkelen. Samen met hen hebben we de aanpassingen voor Nederland vorm kunnen geven. Met bijgaande animatie krijgt u een goed beeld van de kenmerken van een autismespectrumstoornis.

Wij stimuleren u om dit filmpje te verspreiden.